BiSL examen oefenen

BISL Foundation e-learning

Neem nu een gratis proefaccount!

Het werkgebied van BiSL

BiSL® richt zich op het domein van Functioneel Beheer & Informatiemanagement (Business Information Management), en legt de focus op:

 • een optimale en continue ondersteuning van de bedrijfsprocessen
 • het vormgeven en realiseren van aanpassingen in de informatievoorziening
 • het organiseren van de besluitvorming als het gaat om aanpassingen in de informatievoorziening
 • het daadwerkelijk in gebruik nemen van de gerealiseerde aanpassingen in de informatievoorziening de integrale sturing op de informatievoorziening (planning, kosten, contracten, etc.) en de vormgeving van het Informatie- en Informatiemanagementbeleid van de organisatie
BiSL® Processen

De BiSL® processen, welke tot doel hebben de Informatievoorziening van de organisatie te sturen, richting te geven en te operationaliseren, zijn ondergebracht in zeven procesclusters. Ieder procescluster bestaat vervolgens weer uit een aantal processen. Het BiSL® Framework kent in totaal 23 processen verdeeld over de drie onderkende uitvoeringsniveaus, namelijk

 • uitvoerend
 • sturend
 • richtinggevend
BiSL boeken

U besluit zich te verdiepen in BiSL, hét Framework voor Informatiemanagement & Functioneel Beheer. Of misschien wilt u zelfs een stapje verder gaan, en overweegt u een BiSL® Foundation Examen af te leggen. In dat geval kunnen we u aanbevelen de website van examenvragen.nl nader te bestuderen. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom om via deze site uw BiSL® Literatuur als Boeken, Whitepapers en Artikelen te betrekken.

BISL, Een Framework voor business informatiemanagment BISL, Een Framework voor business informatiemanagment 2de herziene druk
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst

Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2e druk, 2012. - EAN: 9789087536879

Het boek 'BiSL, Framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement' is standaard literatuur voor het BiSL® Foundation APMG Examen.

BiSL - Pocketguide Remko van der Pols, Yvette Backer
Van Haren Publishing B.V. | 2e druk, 2012. - EAN: 9789087537043

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen.

BiSL Zelfevaluatie BiSL Zelfevaluatie - BiSL-diagnose voor business informatiemanagement - 2e herziene druk
Ralph Donatz

Van Haren Publishing B.V. | 2e druk, 2012. - EAN: 9789087537081

Door het invullen van de 'BiSL Zelfevaluatie' krijgt u inzicht in de mate waarin business informatie management en daarbij behorende processen binnen uw organisatie zijn ingericht

Exameneisen Specificaties

Het examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 vragen. Gebruik van notities of boeken is niet toegestaan.

De kandidaat kent de begrippen, belangen, relaties, processen en structuren van:

 • Informatiemanagement
 • Functioneel Beheer
 • Informatievoorziening van een organisatie
 • Onderscheid functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer
 • BiSL® Framework
 • Gebruiksbeheer
 • Fuctionaliteitenbeheer
 • Verbindende Processen
 • Sturende Processen
 • Diversificatie
 • Informatievoorziening (IV)
 • Kritieke succes factoren
 • Proceseigenaar
 • Systeemeigenaar
 • Outsourcing
 • Vraagperspectief
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ketenontwikkeling
 • Technologieontwikkeling
 • Information Lifecycle Management
 • Informatiestrategie
 • Marktontwikkeling
 • Opstellen Informatiestrategie
 • Relatiemanagement gebruikersorganisatie
 • ASL
 • Beheerdomeinen
 • Best Practices
 • Richtingevende laag
 • Business IT Management
 • Toestandenmodel van Looyen
 • Procescluster
 • Beschikbaarheidsbeheer
 • Call afhandeling, beheer, rapportage, registratie
 • Capaciteitsbeheer
 • Gebruikersondersteuning
 • Gebruikersorganisatie
 • Stuurgegevens
 • Acceptatietest
 • Implementatieplan
 • Interfaces
 • Testaanpak
 • Voorbereiden Transitie
 • Transitieplan
 • Wijzigingenbeheer
 • Beheoeftemanagement
 • Contractmanagement
 • Kwaliteitseisen
 • Service Level Agreements
 • Technisch Beheer
BiSL Foundation examen oefenen
BiSL examen oefenen
Examen oefenen € 31.50
 • 3 maanden toegang tot proefexamens
 • Meer dan 225 vragen
 • Vragen per onderwerp
 • Oefenexamens dat in samenstelling en vorm overeenkomt met het echte examen

Opties

 • App met alle vragen  (android)  
  €  5.25
 • Download complete samenvatting   
  €  9.95

Kies je opties op het bestelformulier.